Vítejte na stránkách

Divadelního souboru Boženy Němcové

Divadelní soubor Boženy Němcové působí od roku 2005. Vzniknul pod patronací Katedry historie Západočeské univerzity v Plzni a z řad (prakticky už jen bývalých) studentů se rekrutují i členové našeho souboru. Soubor v plné kráse je k vidění zde.

Soubor zásadně používá způsoby tradičního pojetí divadla s důrazem na herecký projev a též důkladnou práci s dramatickým textem. Repertoárové zaměření čerpá z děl klasiků, u nichž objevujeme nečekanou poetiku, humor i nadhled mistrů, jejichž jména nejsou jen pouhými hesly v učebnicích.

Quo vadis, divadelní soubore?

... už devět let na cestě...

Zkouška: každý čvrtek od 18:30 na KHI, Veleslavínova 42, Plzeň,

Kontakt: divadelnisouborbozenynemcove@email.cz nebo v rámci zkoušky